AllMumsShop

in

Register

Login może się składać z małych i dużych liter, cyfr, oraz znaków _ i - (podkreślnik i myślnik), nie może natomiast zawierać polskich znaków oraz spacji. Jest to unikalna nazwa przypisana do konkretnego użytkownika i będzie jedynym identyfikatorem, który zostanie wyświetlony w podglądzie wystawionej oferty (opróćz informacji, które zostaną dobrowolnie podane w opisie).

Hasło może się składać z małych i dużych liter, cyfr, oraz znaków specjalnych dostępnych na standardowej klawiaturze (np.: # czy &), nie może natomiast zawierać polskich znaków oraz spacji. Najbezpieczniej jest podać hasło składające się z różnego rodzaju znaków, które nie jest podobne do loginu. Przechowywane w bazie danych hasła są szyfrowane w taki sposób, aby nawet obsługa serwisu AllMumsShop nie miała do nich wglądu. W razie zagubienia hasła nie ma możliwości jego przywrócenia, jednak można je będzie zresetować poprzez podany podczas rejestracji adres e-mail.

Sign in data

Your profile